Colline du Mardasson 6600 Bastogne
E-mailadres:info@paysdebastogne.be
Website:www.paysdebastogne.be

De "Mardasson", ingewijd op 16 juli 1950, staat voor de duurzame vriendschap tussen het Belgische en het Amerikaanse volk, die schouder aan schouder vochten tijdens de overwinningsstrijd die zij voerden tijdens de Slag om de Ardennen in december '44 en januari '45.
Het monument verbindt de vorm van een ster aan vijf vertakkingen van 31 meter. De geschiedenis van deze Bloedige Slag is in gouden letters gegraveerd in de wand van de open galerij. De wandelgang op de top, te bereiken via een wenteltrap, levert een schitterend vergezicht op bijna alle verdedigingsstellingen die werden ingenomen tijdens het beleg van de stad. De crypte, uitgehold in de rots en door de Franse kunstenaar schitterend versierd met mozaïeken, bevat drie altaren (katholiek, protestants, joods).

En ter nagedachtenis van het heldhaftige verzet van de Amerikaanse soldaten van het 101st Airborne Division. Ze werden tijdens het offensief omsingeld door Duitse troepen. Hun leider, generaal Anthony McAuliffe die zich moest overgeven, zou "Nuts" hebben geantwoord. Door deze weigering kon de Amerikaanse generaal Georg S. Patton jr. de stad ontzetten en zo de laatste Duitse poging verhinderen aan het westelijk front. Elk jaar herdenkt men het heldhaftig verzet tijdens de Marche du Souvenir en Memorial Day.
Het monument heeft de vorm van een vijfpuntige ster, het symbool van het Amerikaanse leger, met elk een vertakkingen van 31 meter lang. Het is ontworpen door de architect Georges Dedoyard om de herinnering aan de 76890 Amerikaanse soldaten die tijdens dit Ardennen Offensief om het leven kwamen of gewond of vermist raakten, levendig te houden. De diameter van het centrale atrium bedraagt 20 meter en heeft een hoogte van 12 meter. Hier werd een steen met het volgende opschrift in het Latijn geplaatst:

«POPULUS BELGICUS MEMOR 4. VII. MCMXLVI LIBERATORIBUS AMERICANIS» «The Belgian people remember their American liberators – 4 th July 1946» «Het Belgische volk gedenkt zijn Amerikaanse bevrijders – 4 juli 1946»

Dit is tevens een herinnering aan het feit dat op deze plaats op 4 juli 1946 in aanwezigheid van de Ambassadeur van de Verenigde Staten wat aarde werd verwijderd, in een verzegeld kistje werd gedeponeerd en verstuurd met een speciaal vliegtuig (een Sabena DC4) naar Washington. Een Belgische delegatie, geleid door de minister van Defensie, overhandigde dit heilige kistje aan de toenmalige president van de Verenigde Staten, Harry Truman.
Op de kroon van het gedenkteken staan in brons de namen van alle 48 Amerikaanse staten, Op de tien binnenste zuilen van de open galerij staat in het Engels met gouden letters de hele geschiedenis van deze bloedige Battle of the Bulge gegraveerd . Het verhaal van de slag waarbij 76.000 Amerikanen gewond zijn geraakt of gedood, eindigt met een boodschap: Zij die nu leven, kunnen de grootsheid van degenen die hier stierven en vochten alleen uiten met een toegenomen respect voor de vrijheid, waarvoor zij door het vuur gingen.
Op de buitenste zuilen de namen en individuele badges van de belangrijkste Amerikaanse bataljons die deelnamen aan deze strijd. De wandelgang op de top, te bereiken via een wenteltrap, levert een schitterend vergezicht op bijna alle verdedigingsstellingen die werden ingenomen tijdens het beleg van de stad. Aan de hand van oriëntatietafels is een beeld te vormen van het slagveld. Aan de voet van het gebouw is een crypte uitgegraven in de rotsen, versierd met prachtig gekleurde mozaïeken van de Franse kunstenaar Fernand Léger. Drie altaren zijn respectievelijk gewijd aan de katholieke, protestantse en joodse religies.