Gebeurtenissen op Zondag 17 december 1944 – dag 2
"Niemand mag terugtrekken - tegen iedere prijs standhouden" - (General Troy Middleton)

De Duitsers spanden zich de hele nacht in om nog verder op te rukken. Al voor dageraad worden de dominerende heuvels rond Clervaux door de 2e Panzerdivision bezet. Ten koste van zware verliezen gaat het 110e Regiment van de 28e Infantry Division tot de tegenaanval over: «Niemand mag terugtrekken -Tegen iedere prijs standhouden». Tijdens de eerste uren van deze ijzige morgen krijgt General-Major William H. H. Morris, Commander van de 10e Armored Division, vergezeld door Majoor «Mutt» Jordan zijn orders van Generaal Middleton in Bastogne. Op een bespreking komt hij samen met General Morris, General-Major Raymond Barton van de 4e Infantry Division en General-Major John W. Leonard van de 9e Armored Division.
Op het SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces) is een andere conferentie aan de gang met General Dwight D. Eisenhower, Luitenant-General W.B. Smith en Major-General J.F.H. Whiteley. Daar wordt beslist om de 82e en de 101e Airborne Divisions (de reserve van het SHAEF), naar de Ardennen te zenden en wel naar Werbomont.

09:00 uur
De eerste Duitse tanks begeven zich op weg van Marnach,die naar de belangrijkste van de twee bruggen in Clervaux afdaalt.

10:30 uur
19 Amerikaanse tanks, behorend tot het CCR (Combat Command Reserve*) van de 9e Armored Division, komen in Clervaux aan. Fuller stuurt ze meteen door naar de plaatsen waar de strijd het hevigst is ; één section om de linkerflank te steunen en de andere om het noorden van de stad beter te beschermen. De overige tanks houdt hij achter om het centrum te verdedigen.

* Een Armored Division bestaat normaal uit 3 Combat Commands: CCA - CCB - CCR (reserves)
- Een Combat Command vormt een tactische groep die bestaat uit verschillende eenheden van een pantserdivisie.
Over het algemeen bestaat zo’n commando uit :
- een sectie van het verkenningsbataljon
- een of twee tankbataljons
- een anti-tank compagnie
- een bataljon gepantserde infanterie
- een bataljon artillerie
- een bataljon luchtafweer
- een compagnie genie-troepen
- een transmissiegroep
- een medische ploeg
- bijbehorende diensten.
Een Combat Command wordt gewoonlijk in twee of drie «Task Forces» verdeeld (Task Force: detechement met bepaalde opdracht), die over alle artilleriesteun van het CC kunnen beschikken.

11:00 uur
Als duidelijk wordt dat de val van Clervaux onvermijdelijk is, besluit General Middleton het CCR van de 9e Armored Division, dat zich in Trois-Vierges bevindt, de weg naar Bastogne te laten versperren. Dit commando, onder bevel van Kolonel Joseph H. Gilbreth, bestaat uit het 52e Bataljon Pantser-Infanterie, het 2e Tankbataljon en het 37e Bataljon Gepantserde Veldartillerie. Er worden twee versperringen aangelegd:
Eén in Antoniushaff, waar de wegen uit Clervaux en Trois-Vierges samenkomen en die onder bevel staat van Captain L.K. Rose.
Task Force Rose bestaat uit een compagnie Sherman tanks, een compagnie gepantserde infanterie en uit een sectie gepantserde genietroepen.
De tweede versperring in Fetsch, op het knooppunt van de wegen uit Clervaux en Wiltz, staat onder bevel van Luitenant-Colonel Ralph S. Harper.
Task Force Harper is samengesteld uit het 2e Tankbataljon en uit twee compagnies van het 52e Bataljon Gepantserde Infanterie.

11:30 uur
Ongeveer 30 Duitse tanks bereiken Clervaux, vernietigen er de twee Amerikaanse tanks van de linkervleugel en beginnen de Clerf over te steken. Op de hoogte van de ernst van de toestand in Clervaux heeft General Middleton inmiddels de nodige maatregelen getroffen om de toegangswegen naar Bastogne te blokkeren. Drie gevechtsbataljons van de 1128e Engineer Group, die met alle beschikbare manschappen, al dan niet strijders aangevuld waren, werden in een halve cirkel rond Foy, op zes kilometer ten noorden en rond Neffe op vier kilometer van Bastogne bij de weg naar Clervaux opgesteld.

12:00 uur
General von Lüttwitz inspecteert de frontlinies, waar zijn panzertroepen vanuit de bruggenhoofden naar het westen oprukken.

13:20 uur
Het CCB (Combat Command B), hetgeen wil zeggen : een derde van de 10e Armored Division, vertrekt uit Remeling in Frankrijk met bestemming de omgeving van Merl in het Groothertogdom Luxemburg. Generaal George S. Patton, bevelhebber van de 3e Army is woedend. Bij hem werd de 10e Armored Division weggehaald om ter beschikking te worden gesteld van het VIlle Korps. «Maar verdorie, die aanval is waarschijnlijk alleen maar een afleidingsmanoeuvre om mijn leger te dwarsbomen!». In het begin van de middag, terwijl de Duitse aanval in de zone van de 28e Divisie voortduurt, maakt men zich in Bastogne toch wel erg ongerust.

15:00 uur
Clervaux is praktisch omsingeld.

15:30 uur
De commandopost van het 110e Infanterieregiment in hotel Claravellis wordt nog slechts door een halve sectie infanteristen en één enkel anti-tankkanon verdedigd.

17:00 uur
Ten zuiden van Clervaux slaagt de 26e VGD erin een volledig intacte brug in handen te krijgen en baant zich een weg door de stad. De hele divisie zal na het intreden van de duisternis zonder tegenstand de rivier over kunnen steken. Voor de verdedigers is de toestand hopeloos en ze krijgen nu een laatste stormloop te verduren. Grenadiers, tanks en zelfrijdende anti-tankwagens rukken op en vernietigen de 57 mm-anti-tankkanonnen die de brug verdedigen.

18:30 uur
Clervaux valt in Duitse handen.

20:30 uur
De 101e Airborne Division vertrekt van het hoofdkwartier van het XVIIIe Airborne Korps onder bevel van General-Major Matthew B. Ridgway en krijgt order om naar de Ardennen te vertrekken.

21:00 uur
In Mourmelon-le-Grand, bij Reims in Frankrijk, komen een twaalftal regimentsofficieren en ook stafofficieren samen op het hoofdkwartier van de 101e Airborne Division. Brigadegeneraal Anthony C. McAullife is commandant van de artillerie van de divisie, maar door afwezigheid van Generaal-majoor Maxwell B. Taylor, bevelhebber van de divisie, neemt eerstgenoemde het bevel over. Aan zijn officieren deelt hij het volgende mee : «Ik weet alleen dat ergens een doorbraak van de Krauts is en dat wij er heen moeten. Tegen het einde van de tweede dag wordt de vrees van General von Manteuffel bewaarheid. De Divisie «Panzer Lehr», waar zo veel van afhing, had veel sneller moeten oprukken. Bij de verbinding van het 5e en het 7e Duitse Leger was er bij de Amerikaanse linies een zwakke plek ontstaan. Daardoor werd voor de zuidelijke vleugel van het 5e Leger de taak wel eenvoudiger, maar het 7e Leger kon, door gebrek aan genie-troepen, dit voordeel niet uitbuiten. Op het beslissende ogenblik waren hierdoor de kansen op een snelle doorstoot verkeken. Daarbij ontstond er twijfel of het 7e Leger van Brandenberger wel in staat zou zijn om het 5de Leger te beschermen. Toch had de zwakke Amerikaanse verdediging aanzienlijke en soms hardnekkige tegenstand geboden.


Onze partners
Meer links

Please download Flash Player 10 or higher to view this content.

415273 views Battletours, Ardennen offensief
cron