Het weerzinwekkende bloedbad van Bande vanuit Belgische SAS oogpunt

Op 23 december 1944, tijdens het Ardennen Offensief, kwamen twee SS pelotons aan in Bande, een klein dorp gelegen op enkele kilometers ten westen van La Roche op de N4 tussen Namen en Bastogne. Zij drongen elk huis binnen en arresteerden de jongemannen, onder voorwendsel hen te onderwerpen aan een verhoor. In de namiddag kwamen andere gevangenen, gegrepen in de naburige dorpen, de rijen gevangenen van Bande aanvullen. Onder hen kwamen Amerikaanse soldaten voor.

De dag voor Kerstmis, 24 december 1944, bracht men hen naar een vernield huis. De een na de ander werden zij in een kelder geleid en neergeschoten met een kogel in het hoofd. Later verklaarden de Duitsers aan de ouders van de slachtoffers dat de gevangenen naar Duitsland waren gedeporteerd om aan het Oostfront te dienen. Slechts op 11 januari 1945, ontdekte men de gruwelijke misdaad waaraan de SS zich schuldig had gemaakt. Zij waren nauwelijks 24 uren eerder vertrokken. Luitenant Radino, op verkenning met soldaat Bogaert en vier mannen van het Britse regiment, kwam Bande binnen op 11 januari 1945 rond het middaguur. De burgemeester, meneer Pierre, liep op hen toe. "Het is afschuwelijk", zei hij, "de SS hebben tientallen mensen uitgemoord !" Radino vroeg naar de plaats van de slachting te worden geleid. Op dat ogenblik was alleen de burgemeester op de hoogte van het lot van de gevangenen. De Luitenant volgde hem tot aan het vernielde huis. Gezamenlijk maakten zij de ingang vrij van de kelder die de Duitsers met oude meubelen hadden versperd. Zij ontdekten een opeenstapeling van lijken die door elkaar onderaan de trap waren geworpen. De Luitenant stelde zijn verslag op, daarna namen de soldaten afscheid van de dorpsbewoners en hun leed. Na de ontdekking van het bloedbad in Bande vervolgde de patrouille van Radino de vordering en ontdekte de eerste mijnenhindernis die de opmars van de jeeps zou belet hebben. De springtuigen waren niet voldoende onder de grond gestoken en ondanks de sneeuw die ze bedekte, kon men van ver de kleine heuveltjes zien. De patrouille trok rond de gevaarlijke plaats en ging verder in de richting van de Barrière du Champlon.

Op enkele honderden meters van het dorp stond er links van de baan een boerderij, de eerste woning op meerdere kilometers. De boer verwittigde de verkenners ervan dat korte tijd daarvoor een Duitse patrouille de woning had verlaten. Hij zei hen eveneens dat Champlon bezet was door twee Duitse Compagnies. Daar de patrouille het bevel had gekregen zo ver mogelijk te vorderen, draalden zij niet langer en zetten hun weg voort. Toen zij aan de kruising kwamen van de baan Saint-Hubert - La Roche, stootten zij op een hindernis van omgehakte bomen. Een vijandelijk soldaat verkeerde in de mening dat hij te maken had met een Duitse patrouille, en deed teken dichterbij te komen. Het vuur barstte dadelijk los, beantwoord door een mitrailleur. Het doel van de patrouille was bereikt, deze ontkwam zonder verliezen en nam terug de weg naar Jemelle. Om 1850Hr was zij terug op haar vertrekpunt en kreeg het bevel zich naar Marloie te begeven om er de nacht door te brengen.

Bande JPG02'.jpgOp 12 januari 1945, om 0800Hr verlieten de SAS Ryckx, de Changy en Gendebien, verbonden aan een Britse eenheid als tolken, Libin met een konvooi van "Bren Carriers". Met de hulp van twee burgergidsen zou de kleine colonne het A eskadron vervoegen in de streek van Champlon, dwars door de bossen. Olivier Gendebien was op het eerste voertuig geklommen met Renaud de Changy, Manu Ryckx en twee burgers. Wij reden op een zeer ongeriefelijke weg, verklaart hij. Plotseling deed een hevige schok mij mijn evenwicht verliezen en ik rolde in de sneeuw naast de "Bren Carrier". Eerder dan te trachten er terug op te kruipen, besliste ik op het tweede voertuig te klimmen dat op twintig meter volgde. Nog geen halve minuut later zag ik de Bren Carrier die vooraan reed, op een mijn rijden. De Britse bemanning werd gedood, de twee gidsen zwaar gewond. de Changy had verscheidene breuken, en beide benen van Manu Ryckx waren verbrijzeld. Hij werd onmiddellijk naar de achterhoede geëvacueerd en moest een dubbele amputatie ondergaan, maar behield een moreel dat tegen alles bestand is.

Uit Belgische SAS, van Doorselaer 2008


Onze partners
Meer links

Please download Flash Player 10 or higher to view this content.

425201 views Battletours, Ardennen offensief
cron